《PS设计制作房地产广告流程和实战演练》课程 - 中级-产品行业分类课程 - Adobe软件培训_Adobe考试国际认证-Adobe中国授权培训中心
400-101-3190 登录 | 注册

《PS设计制作房地产广告流程和实战演练》课程

                                                                                      
一、培训对象:
    平面设计师、广告设计师;
二、培训目标:
掌握平面广告设计的创意方法和设计流程,用最短的时间做出有效的贴近商业诉求的设计作品。
三 、建议课时:1天
四、课程大纲:学习使用PS设计制作房地产广告的设计流程和实战操作技巧。
搜集同行参考作品并初步构思画面布局和元素;
解析文案,找到设计的诉求点;
确定画面大体布局;
搜集相关的图片素材。
初步布局画面元素和处理素材;
初步布局文字层次;
细化调整画面关系
校对并完成设计;